Garmin AdriaTopo XL 1.0 mapa za ručne GPS uređaje

Bilo da ste planinar, biciklista, sportista, lovac, tragac za tartufima ova mapa je neizostavan alat uz rucni gps uređaj.
5.500,00 RSD

AdriaTOPO XL 1.0 je topografska nerutabilna karta za Garmin GPS uređaje. Obuhvata osam država: Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Kosovo, Makedoniju i Albaniju.
Referentna razmera karte je 1:25000.

AdriaTOPO XL 1.0 sadrži visinski prikaz terena putem slojnica, a u kartu je uključen i digitalni model terena (DTM) koji omogućava izradu i pregled poprečnih (vertikalnih) profila trase. Dubine Jadranskog mora prikazane su izobatama i tačkama koje označavaju dubine mora.

U kartu su uključeni hidrografski podaci, untrašnji vodeni putevi (rečni), nacionalni parkovi i parkovi prirode. U karti se nalazi 360 000 km saobraćajnica i 300 000 POI tačaka koje se mogu jednostavno pretraživati, bilo da se radi o izvoru, planinskom vrhu, naselju ili drugom. Pretraga POI točaka može se napraviti prema imenu (ili nekoj od reči iz imena), kategoriji tačke ili udaljenosti od trenutne lokacije. Unesene su planinarske i biciklističke staze i detaljna drumska i železnička mreža navedenih država. U kartu su unesena šumska i urbana područja.

Karta se može učitati, pregledati i pretraživati na računaru unutar besplatnog Garminovog programa BaseCamp. Pri tome trebate priključiti GPS s učitanom kartom na računar ili umetnuti SD/microSD karticu s učitanom kartom u čitač kartica. BaseCamp možete skinuti s Garminove web stranice.

 

AdriaTopo XL 1.0 karakteristike
-    referentna razmera karte 1:25000
-    3D digitalni model terena (DTM)
-    više od 300 000 POI tačaka i 360 000 km saobraćajnica

Hrvatska
-    sva naselja prema popisu stanovništva (7320)
-    poligoni urbanih područja
-    zgrade za celu Hrvatsku
-    detaljna putna mreža
-    749 naselje s nazivima ulica
-    625 naselje s adresama i kućnim brojevima
-    više od 43000 POI tačaka
-    41 000 kota s visinom u obliku POI tačaka
-    5000 planinskih vrhova
-    30 000 ostalih topografskih tačaka (planinski domovi i skloništa, izvori, bunari, doline, močvare, špilje, jame, rtovi, uvale..)
-    markirani planinarski putevi, biciklističke staze
-    slojnice na čitavom području RH e=25, za šira područja Parka prirode Medvednica i Nacionalnih parkova sjeverni Velevit i Paklenica, kao i za neka druga područja i manje otoke (Bansko brdo, Erdutsko brdo, Dugi otok, Iž, Ugljan, Palagruža, Goli otok, Svetac, Sušac, Kopište i dr.) ucrtane slojnice ekvidistancije e=10m i gušće
-    železnička mreža s železničkim stanicama
-    jezera, reke, potoci, kanali
-    unutarnji vodeni putovi (riječni)
-    aerodromske piste
-    zaštićena područja, svih 9 kategorija (230 objekata)
-    poligoni šuma (izvor Landsat-7)
-    izobate u Jadranskom moru, tačke s dubinama, plićine i grebeni

Slovenija
-    sva naselja (5865) pokrivena s imenima ulica i kućnim brojevima
-    zgrade za cijelu Sloveniju (dio s imenima)
-    poligoni svih urbanih područja
-    28 000 POI točaka
-    8300 planinskih vrhova
-    oko 3000 ostalih topografskih točaka (bunari, izvori, špilje..)
-    planinarski putovi i staze (markirane, nemarkirane, vinske ceste..)
-    slojnice e=20m
-    jezera, reke, potoci, kanali
-    železnička mreža
-    areodromske piste
-    poligoni šuma (izvor Landsat-7)
-    izobate u Jadranskom moru, tačke s dubinama, plićine i grebeni

Bosna i Hercegovina
-    5800 naselja zajedno sa urbanim područjima
-    detaljna putna mreža
-    114 naselja s nazivima ulica
-    Sarajevo, Banja Luka i Tuzla s kućnim brojevima
-    9000 POI točaka
-    7000 planinskih vrhova
-    7000 ostalih topografskih tačaka
-    planinarski putovi i staze
-    poligoni šuma (izvor Landsat-7)
-    slojnice e=20m, a za šire područje Parka prirode Blidinje e=10m
-    jezera, reke, potoci, kanali
-    unutrašnji vodeni putevi (rečni)
-    železnička mreža
-    aerodromske piste

Crna Gora

-    1200 naselja
-    urbana područja
-    detaljna putna mreža
-    14 najvećih naselja s nazivima ulica
-    2000 POI točaka
-    10700 planinskih vrhova
-    2000 ostalih topografskih točaka
-    planinarski putovi i staze
-    poligoni šuma (izvor Landsat-7)
-    slojnice e=20m
-    jezera, reke, potoci, kanali
-    željeznička mreža
-    aerodromske piste
-    izobate u Jadranskom moru, tačke s dubinama, plićine i grebeni

Srbija
-    10000 naselja
-    716 naselja s nazivima ulica
-    625 naselja s nazivima ulica i kućnim brojevima
-    detaljna putna mreža
-    urbana područja
-    10500 POI tačaka
-    5000 planinskih vrhova
-    3000 ostalih topografskih tačaka
-    planinarski putevi i staze
-    poligoni šuma (izvor Landsat-7)
-    slojnice e=20m
-    jezera, reke, potoci, kanali
-    unutarnji vodeni putovi (riječni)
-    železnička mreža
-    aerodromske piste

Kosovo

-    3000 naselja
-    9 najvećih naselja s nazivima ulica
-    detaljna putna mreža
-    urbana područja
-    2000 POI točaka
-    1500 planinskih vrhova
-    1000 ostalih topografskih tačaka
-    planinarski putevi i staze
-    poligoni šuma (izvor Landsat-7)
-    slojnice e=20m
-    jezera, reke, potoci, kanali
-    železnička mreža
-    aerodromske piste

FYRO Macedonia
-    2400 naselja
-    33 najveća naselja s nazivima ulica
-    detaljna drumska mreža
-    urbana područja
-    3000 POI točaka
-    3500 planinskih vrhova
-    1000 ostalih topografskih tačaka
-    planinarski putevi i staze
-    poligoni šuma (izvor Landsat-7)
-    slojnice e=20m
-    jezera, reke, potoci, kanali
-    železnička mreža
-    aerodromske piste

Albanija
-    3100 naselja
-    60 većih naselja s nazivima ulica
-    detaljna drumska mreža
-    urbana područja
-    2000 POI točaka
-    800 planinskih vrhova
-    500 ostalih topografskih tačaka
-    planinarski putevi i staze
-    poligoni šuma (izvor Landsat-7)
-    slojnice e=20m
-    jezera, rijeke, potoci, kanali
-    železnička mreža
-    aerodromske piste
-    nacionalni parkovi i zaštićena područja

Koristimo kolačiće da poboljšamo naš sajt i korisničko iskustvo. Ovde možete saznati više o kolačićima Politika kolačića.

Prihvatam kolačiće sa ovog sajta
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk