Kako pronaći željeni proizvod ?

1. Preko kataloga proizvoda na levoj strani sajta, pronalaženjem kategorije kojoj proizvod pripada

2. Ukucavanjem imena proizvoda u polje "pretraživanje"

3. Biranjem robne marke proizvoda (ispod kataloga proizvoda sa leve strane)